Misyon

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak modern mekânlarda sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak, verilen hizmetler açısından öncü bir başkanlık olmasını sağlayarak sürdürmek.

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak.

Hizmet verdiğimiz tüm alanların ileri teknoloji olanakları ile donatılıp en kaliteli şekilde öğrencilerimize ve personelimize sunulması.

 

Vizyon

Sürekli gelişmeyi ve daha iyi hizmeti esas alan, tüm yerleşkelerinde, beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, sosyal, yaşamsal aktivitelerin hayata geçirildiği, tercih edilen, taleplere cevap verebilen, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış kalite odaklı öncü bir daire başkanlığı olmaktır.

İş stratejisi açısından yetkin ve uzman bir daire başkanlığı olmak ileri yaklaşım ve yöntemleri benimsemek, bu amaçla personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak. Hizmet alanları açısından öğrenci/personel odaklı olmak, hizmetlerin üstün fiziki ortam ve teknolojik donanımlarla sunmak. 

 

Temel Değerler

 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,

 Kurallara bağlı olmak,

 Sorumluluk bilinci,

 Etik değerlere bağlı olmak,

 İdealist olmak,

 Saygılı olmak,

 Çalışkanlık,

 Liderlik,

 Liyakat,

 Güvenilirlik,

 Dürüstlük,

 İşbirliğine açık olmak,

 Özverili olmak,

 Adil olmak,

 Akılcılık,

 Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek.