GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sevgili Öğrencimiz,

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde yaşama geçmesi nedeniyle ülkemizde yaşayan tüm bireyler yasanın 60. Maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında bilgilendirilmeleri gereği doğmuştur. 

1- Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrencilerimiz; 

Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı (Üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan veya staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez) ek bir işlemde bulunmaları gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

2- Her hangi bir işte çalışmayan öğrencilerimiz;

2.1. Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler:

Öğrencilerimizin aile fertleri içerisinden (anne, baba veya eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlem eğitim dönemleri itibarıyla temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.

2.2. Ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan ve 25 yaşını doldurmuş öğrenciler: 

Aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya 25 yaşını doldurmuş olması durumunda öğrencilerimizin ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekir. Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda, öğrencilerimiz giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden fazla gelir saptanması durumunda öğrencilerimizin aylık ödeyecekleri tutar belirlenerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır.

Buna göre;

a) 01.01.2015/30.06.2015 tarihleri arasında;

*Gelir testi sonucunda aile bireyleri başına bürüt asgari ücretin üçte birinden az (400,5 TL) gelir tespit edilen öğrencilerin, sağlık primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenir.

*Gelir testi sonucunda aile bireyleri başına bürüt asgari ücretin üçte biri (400,5 TL) ile asgari ücret (1.201,5 TL) arasında gelir tespit edilen öğrenciler aylık 48,06 TL sağlık primi öder.

*Kişi başına düşen gelir asgari ücret (1.201,5 TL) ile asgari ücretin iki katı (2.403 TL) arasında olan öğrenciler aylık 144,18 TL sağlık primi öder.

b) 01.07.2015/31.12.2015 tarihleri arasında; 

*Gelir testi sonucunda aile bireyleri başına bürüt asgari ücretin üçte birinden az (424,5 TL) gelir tespit edilen öğrencilerin, sağlık primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenir.

*Gelir testi sonucunda aile bireyleri başına bürüt asgari ücretin üçte biri (424,5 TL) ile asgari ücret (1.273,5 TL) arasında gelir tespit edilen öğrenciler aylık 50,94 TL sağlık primi öder.

*Kişi başına düşen gelir asgari ücret (1.273,5 TL) ile asgari ücretin iki katı (2.547 TL) arasında olan öğrenciler aylık 152,82 TL sağlık primi öder.

*Kişi başına düşen gelir asgari ücretin iki katından (2.547 TL) fazla olan öğrenciler aylık 305,64 TL sağlık primi öder. 

2.3. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış öğrenciler; genel sağlık sigortası primi borçlarını nasıl yapılandırabilir?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11.09.2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren on iki ay içerisinde 30.9.2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir. Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif elektronik sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

3. Yeşil Kart sahibi olan öğrencilerimiz; 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

4. Kendi olanaklarıyla ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz; 

Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde burslu olarak yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler dışında kalan öğrencilerimiz Üniversitemiz tarafından her dönem başında ders kayıtlarını yaptırmalarını takiben Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde kayıt yaptırmış olduğu dönem ayları için borçlandırılır. Öğrencimizin bu prim giderlerini ödemesi ile Genel Sağlık Sigortalılığı hakkı başlar.

Bununla birlikte 3. ve 4. Madde de belirtilen statüde yer alan öğrencilerimiz ağır tedavi gerektiren sağlık sorunlarını Genel Sağlık Sigortasının başladığı tarihten önceki bir döneme ait olması durumunda tedavi giderleri hiçbir kurum tarafından karşılanmaz.

5. Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Bulunan ve Ülkelerinde Sosyal Güvenceleri Bulunan Öğrenciler;

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı bulunan yabancı uyruklu öğrencilerimizin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılması söz konusudur. Ancak bu statüde bulunan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yöntemleri izleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve Genel Sağlık Sigortalılıklarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerimiz genelgenin 4. Maddesinde belirtilen yol izlenerek borçlandırılacak ve ilgili tutarların ödenmesi sonrasında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından “sağlık yardım hakkı belgesi” nin bir örneğinin Türkiye’de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize gönderilmesi gerekir.

Ülkemizle Sosyal Güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerden, sağlık sigortası uygulayan ülkeler ile yabancı uyruklu öğrencilerin sözleşme kapsamında sağlık yardımından yararlanmasına olanak sağlayan “sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)” kodları aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme İmzalanan Ülkeler ve Formüler Kodları: 

Almanya – T/A 11, T/A 9, T/A 2O 

Hollanda- N/TUR 106 ,N/TUR 111, N/TUR 121 

Belçika- B.T.8, BT 16 

Avusturya- A/TR3, A/TR4 

Fransa- SE208-01 FT, SE 208 -02 FT SE 208-30 FT, SE 208-06 A FT, SE 208-28 

FT,SE208-09 FT

K.K.T.C.- K.K.T.C/T.C.3, K.K.T.C./T.C.6

Romanya- R/TR 3, R/TR 5, R/TR 6 

Bosna-Hersek- BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7 

Çek Cumhuriyeti- CZ/TR 111 

Makedonya- MC/TR 4, TR/MC 6 

Lüksemburg – TR/L 3, TR/L 5 

Arnavutluk- AL/TR 4, TR/AL 5 

6. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesine çıkma izni alarak vatandaşlıktan çıkanlar ile çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerimiz; 

Ülkemiz vatandaşlığından kendi istekleri ile ayrılan ve çifte vatandaşlığı bulunan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci statüsünde yükseköğrenim gören öğrencilerimiz Türk Vatandaşlığı haklarının devam ediyor olması nedeni ile genelgenin 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen yöntemler kullanılarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına dâhil olurlar.

 

 


Oluşturma: 13 Nisan 2018