1 -  KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

Ek 1 Yönetmelik

Etik Değer ve Dürüstlük

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

Ek 1 Üniversitemiz Teşkilat Şeması

Ek 2 Dai. Bşk. Organizasyon Şeması 1

Ek 3 Dai. Bşk. Organizasyon Şeması 2

Ek 4 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Görev Tanımı)

Ek 5 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İş Akışı

Ek 6 Satın Alma ve İhale Şubesi ( Görev Tanımı )

Ek 7 Satın Alma Şubesi İş Akışı Şemaları

Ek 8 Şubenin Görev Dağılım Çizelgeleri

Ek 9 Kültür Hizmetleri Şubesi ( Görev Tanımı )

Ek 10 Şubenin İş Akışı Süreçleri Şeması

Ek 11 Şubenin Görev Dağılım Çizelgeleri

Ek 12 Spor Hizmetleri Şubesi ( Görev Tanımı )

Ek 13 Şubenin İş Akışı Süreçleri Şeması

Ek 14 Şubenin Görev Dağılım Çizelgeleri

Ek 15 Sağlık Hizmetleri Şubesi (Görev Tanımı)

Ek 16 Şubenin İş Akışı Süreçleri Şeması

Ek 17 Şubenin Görev Dağılım Çizelgeleri

Ek 18 Daire Başkanına Bağlı Birimler (Görev Tanımı)

Ek 19 daire başkanına bağlı birimler İş Akış Şemaları

Ek 20 Şubenin Görev Dağılım Çizelgeleri

Ek 21 Başkanlık Sekreterlik (Görev Tanımı)

Ek 22 Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları

Ek 23 Bütün Personel Sorumlulukları

Ek 24 Bütün Birimler Arşivleme

Misyon, Vizyon ve Görevler

Hassas Görevler

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Personel Yeterliliği ve Performansı

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

Planlama ve  Programlama

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Ek 1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İş Akışı

Ek 2 Satınalma Şube Müdürlüğü İş Akışları

Ek 3 Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Akışları

Ek 4 Spor Hizmetleri Şubesi İş Akışları

Ek 5 Sağlık Hizmetleri Şubesi İş Akışları

Ek 6 Daire Başkanına Bağlı Birimler İş Akışları

Standart 9- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart 10- Hiyararşik Kontroller

Hiyararşik Kontroller

Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği 

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi  ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

Ek 1 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Hazırlama Süreci

Ek 2 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Formatı

Ek 3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Ek 4 Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

Ek 5 Faaliyet Raporu Formatı

Ek 6 Raporlama

Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16- Hata Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 18 - İç Denetim

İç Denetim

Eylem Planı

Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 26 Aralık 2017