GÜLAY SELÇUK ÇELİK
Başkan
gulay.celik@usak.edu.tr
1402
ŞUBE MÜDÜRÜ ASUMAN TULUK
Müdür
asuman.tuluk@usak.edu.tr
1404
ŞUBE MÜDÜRÜ YILDIRIM ŞAHİN
Müdür
yildirim.sahin@usak.edu.tr
1409
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ EROL TOSUN
Müdür
erol.tosun@usak.edu.tr
3716- 3717,5671,5678