Daire Başkanlığımız bütçe imkanlarının yetersiz olmasından dolayı 15 Temmuz - 14 Ağustos 2018 (dahil) döneminden itibaren kısmi zamanlı öğrenciler aylık en fazla 30 saat çalıştırılabileceklerdir.

Bu bağlamda kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimlerin; çalışan öğrencilere gerekli duyuruları yapmaları, aylık puantajları düzenlerken azami dikkat göstermeleri ve düzenlenen puantajların en geç ilgili ayın onyedisi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimlere duyurulur.


25 Temmuz 2018