1) Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu

 Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Canan YÖRÜK (İ.İ.B.F.)

 

2) Uşak Cerrahiye İlgi Duyanlar Topluluğu (Uşak Surgery Interest Society)

Danışmanı:  Doç.Dr. Barış SEVİNÇ (Tıp Fak.)

 

3) Uşak Üniversitesi Psikoloji Topluluğu (UÜPT)

Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KARAMAN (Fen Edebiyat Fak.)

 


24 Mart 2021