Personel İşleri Birimimizde; personelin işe alınmasından, eğitimine ve iyi iş koşullarının oluşturularak çalıştırılmalarına kadar geçen sürede her türlü ön personel hizmetleri görülmektedir.