GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

İhale yapılarak kiralama yoluyla Sağlık Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda merkez yerleşkemizde Aile Hekimliği Birimi bulunmaktadır.