İhale yapılarak kiralama yoluyla Sağlık Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda merkez yerleşkemizde Aile Hekimliği Birimi bulunmaktadır.